Ymwelwyr

Mae nifer o blant yn cael eu danfon i’r a’u cyrchu o’r ysgol mewn car. Yn y gorffennol roedd pryder bod problemau parcio yn effeithio ar ddiogelwch y plant wrth iddynt fynd a dod o’r ysgol.

Diogelwch disgyblion Ysgol Maesincla yw ein prif amcan felly gofynnwn i rieni ddefnyddio’r maes parcio sydd ar pob ochr i’r ffordd sy’n arwain i’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i rieni beidio a pharcio ar y palmant o flaen y giat sy’n gwynebu prif fynedfa’r ysgol.

Er mwyn diogelwch y plant rydym yn hyderus y bydd pob rhiant yn dilyn y canllawiau yma.

 

 

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith