Urdd

Dyma blant Blwyddyn 1 a 2 Ysgol Maesincla fu’n cystadlu yn yr unawd unigol ac adrodd unigol bl 2 ac iau yn Eisteddfod yr Urdd Cylch Arfon, Ysgol Brynrefail ar yr 25ain o Chwefror 2012.

 
Shauna Davies yn derbyn 2ail yn Genedlaethol gyda’i gwaith ffotograffiaeth
Tîm pêl-droed genethod Ysgol Maesincla yn cystadlu yn nhwrnament yr Urdd ym Morthmadog

Tîm pêl-droed bechgyn Ysgol Maesincla yn cystadlu yn nhwrnament yr Urdd ym Morthmadog
Cliciwch yma i weld digwyddiadau yr Urdd, Ardal Eryri
urdd

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith