Siarter Iaith

Or click here to download the PDF

Gweledigaeth Ysgol Maesincla

Ein nôd yw y bydd bob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith,diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

I weld gwefan Siarter Iaith - cliciwch yma

siarter iaith

Siarter Iaith Pwrpas y Siarter Iaith yw hybu defnydd cymdeithasol y plant o’r Gymraeg, sef siarad Cymraeg.

Llynedd roeddem yn gweithio tuag at y wobr Efydd . Eleni rydym yn gweithio tuag at y wobr Arian.

Gweithgareddau Siarter Iaith

Gemau Buarth

Siarter Iaith Amser chwarae mae’r disgyblion yn cael y cyfle i chwarae gemau buarth. Prif bwrpas y prosiect yma yw hyrwyddo yr iaith Gymraeg yn yr ysgol drwy gynnal sesiynau Chwaraeon Buarth. Mae’n annog plant i siarad Cymraeg ar y buarth ac hefyd yn ffordd dda o ymarfer ynganu geiriau Cymraeg.

Wythnos Cymru Cŵl
Cynhelir Wythnos Cymru Cŵl mis Mawrth, lle bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Cymreig e.e. dysgu am:

  • ein gorffennol,
  • digwyddiadau hanesyddol
  • enwogion ein gwlad
  • traddodiadau Cymreig

Gweithgareddau Wythnos Cymru Cŵl

Siarter Iaith Daeth Dona Direidi i ganu, rapio a dawnsio gyda phlant y Cyfnod Sylfaen.
Siarter Iaith Bu Mari Gwilym yn ymweld â Blwyddyn 2 i gynnal sesiwn stori a chwedl.


Roedd cyffro mawr ymysg Cyfnod Allweddol 2 pan ddaeth Ed Holden i gynnal gweithdy rapio a` bît bocsio.

Eisiau gwella eich Cymraeg?

http://www.welshforadults.org/?skip=1&lang=cy

https://www.gllm.ac.uk/welsh-for-adults/learn-welsh/

Mwy o wybodaeth ar y linc isod:

http://www.mentrauiaith-gogledd.com/gwynedd/prosiectau.html


 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith