Pwy di Pwy

Pennaeth Mr Owain Lemin Roberts MScEcon
Dirprwy Mrs Manon Gwynedd
Athrawon Meithrin
Mrs Cheryl Whitehead
Mrs Ffion Jones    
Athrawon Derbyn Mrs Manon Edwards    
  Mrs Karen Hughes-Parry    
  Miss Ffion Williams    
  Miss Rebecca Campbell    
       
Athrawon Blwyddyn 1/2 Mrs Christine Williams Miss Awen Jones Miss Lowri Jones
Mrs Angela Lawson Mrs Karen Owen Mrs Nicola Viney
  Miss Lynne Jones Miss Llinos Roberts Mrs Bethan Jones-Davies
  Miss Ffion Cottrell Mrs Stephanie Roberts-Oliver  
  Miss Claire Williams  
Athrawes Wennol Mrs Catrin Gwyn Williams    
  Miss Jen Williams    
  Mrs Bethan Jones-Davies    
       

Athrawon Blwyddyn 3/4 Mr Dylan Wyn Evans Miss Anna Eifion Hughes Miss Hanna Williams
  Miss Michelle Jones Mrs Ceril Jones Miss Tracey Jones
  Miss Aimee Jones Miss Alaw Evans  
       
Athrawes Targedu Mrs Ffion Lovgreen    
   
Athrawon Blwyddyn 5/6 Ms Nia Wyn Dukes Mr Dan Pyrs Mr Huw Lloyd Williams
  Mrs Brenda Williams   Miss Non Jones
Ysgrifenyddes Mrs Lynda Roddick-Evans a Mrs Nicola Hughes
 
Gofalwr Mr Geoff Binfield
Staff y Gegin

Mrs Bethan Owen - Cogyddes
Mrs Anwen Williams
Mrs Karen Jones
Mrs Avril Williams
Miss Sandra Lewis
Mrs Heulwen Macdonald
Mrs Elisabeth Evans
Mrs Pearl Williams

Clwb Brecwast Mrs Bethan Owen Mrs Anwen Williams Mrs Heulwen Macdonald
Staff Glanhau Sharon Jones
Terrie Lewis
Lynda Parry
Megan Williams

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith