Hybu Darllen

Darllen 2018/19: Diolch yn fawr i'r rhai ohonoch chi ddaeth i'r sesiynau darllen yn y dosbarthiadau. Rydyn ni wedi adolygu ein arweiniad 'Darllen Gyda'ch Plentyn' ar gyfer rhieni. Gwnewch bob ymdrech i ddilyn y canllaw yma ac i ddarllen gyda'ch plentyn yn ddyddiol am 10 munud. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Mae bechgyn Blwyddyn 5 wrth eu bodd gyda'r nofelau pel-droed.

Mwynhaodd yr Adran Iau berfformiad gan Gr┼Áp Cymunedol Noddfa yn y neuadd i hybu darllen fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr yn ddiweddar Mae Blwyddyn 5 wedi elwa yn fawr o gael ymweld a Ysgol y Graig, Llangefni er mwyn cyfarfod a'r awdur enwog Mr Tom Palmer.
 

 

Dyma Blwyddyn 5 yn Ysgol y Graig, Llangefni yn cael cyfle i gyfarfod yr awdur enwog Mr Tom Palmer.

 

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith