Gwybodaeth

Llawlyfr Ysgol Maesincla 2018 - 2019

Cliciwch ar y Llawlyfr i'w chwyddo:

 

I lwytho y Llawlyfr fel pdf - cliciwch yma

Datganiad Preifatrwydd - cliciwch yma

Grantiau Gwella Disgyblion ac Grantiau Gwella Addysg 2018/19

Grant Gwella Addysg 2018-19 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2017-18
- cliciwch yma

Gwybodaeth Gymharol yr Ysgol: Deilliannau'r Cyfnod Sylfaen 2016 - cliciwch yma

Gwybodaeth Gymharol yr Ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2016 Cyfnod Allweddol 2 - cliciwch yma

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith