Governors

(Welsh only available)

Mrs Manon Gwynedd Pennaeth
Nia Wyn Dukes Athrawon
Nicola Viney Staff Ategol
Cynghorydd Cemlyn Williams Awdurdod Addysg Lleol
Cynghorydd W.Tudor Owen Awdurdod Addysg Lleol
Shaun Hughes Awdurdod Addysg Lleol
SEDD WAG Cymunedol (Cyngor Tref)
Miss Dawn Jones Cymunedol (Is-Gadeirydd)
Y Tad Dylan Williams Eglwys (Sylfaenol)
Elizabeth Daniel Eglwys (Sylfaenol)
Sharon Jones Eglwys (Sylfaenol)
Tanya Lewis Rhiant (Cadeirydd)
Dona Roberts Rhiant
SEDD WAG Rhiant
Lyndsey Williams Rhiant
Eleri Ann Jones Clerc

Important Documents / Secure Login - click here

 

Privacy Notice
Website by Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith