Governors

(Welsh only available)

Mr Owain Lemin Roberts Pennaeth
Mr Dylan Wyn Evans Athrawon
Cheryl Whitehead Staff Ategol
Cynghorydd Cemlyn Williams Awdurdod Addysg Lleol
Mr Tudor Owen Awdurdod Addysg Lleol
Sedd Wag Awdurdod Addysg Lleol
Cynghorydd Brenda Owen Cymunedol (Cyngor Tref)
Miss Dawn Jones Cymunedol
Mr Roger Donaldson Eglwys (Sylfaenol)
Elizabeth Daniel Eglwys (Sylfaenol)
Sharon Jones Eglwys (Sylfaenol)
Tanya Lewis Rhiant (Cadeirydd)
Dona Roberts Rhiant
Fiona Davies Rhiant
Lyndsey Williams Rhiant
Eleri Ann Jones Clerc

Important Documents / Secure Login - click here

 

Privacy Notice
Website by Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith