Cysylltu

Ysgol Gynradd Maesincla
Maesincla,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DF

Pennaeth: Mr Owain Lemin Roberts MScEcon

Rhif Ffôn: (01286) 673787

Rhif Ffacs: (01286) 677597

E-bost: pennaeth@maesincla.gwynedd.sch.uk

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith