Cyngor ysgol

Llun o’r cyngor gyda Mr Wyn

Gwelir y Cyngor yn cyflwyno cais ac yn llwyddo am fwrsariaeth o £750 gan Gwynedd Housing ym mis Rhagfyr. Roedd sawl aelod o’r gymuned yn bresennol ac yn pleidleisio am wahanol brosiectau. Bydd yr arian yn mynd tuag at ardal technoleg bwyd newydd ar gyfer yr adran Iau.

 


Blaenoriaeth y Cyngor oedd gwella cyflwr y toiledau yn yr adran Iau. Erbyn hyn maent wrth eu boddau yn arddangos toiledau newydd Blwyddyn 3 a 4. Gobaith y cyngor yw cael toiledau newydd i flynyddoedd 5 a 6 yn y dyfodol agos.

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith