Cwestiynau MAWR Cyngor Ysgol 2018/19

Cwestiwn MAWR 1af
Dyma gwestiwn MAWR cyntaf y Cyngor Ysgol. Mae'r Cyngor Ysgol wedi penderfynu ar gwestiwn cyffredinol i gychwyn y flwyddyn - os gwelwch yn dda cymerwch ddau funud i glicio ar yr atodiad isod ac ateb y cwestiwn. Gwerthfawrogwn eich barn, Diolch

Ymateb y Plant

yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant
yamteb y plant
yamteb y plant
yamteb y plant

Ymateb y Rhieni

  • Gwella sefyllfa parcio ceir yn ystod amser mynd adra
  • Ymarfer corff – clwb dal i fynd
  • Slot amser i pawb yn ystod noson rieni
  • Plant i gael cyfle i yfed dwr yn amlach

Sut Ydyn Ni'n Mynd i Wella?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

2ail gwestiwn MAWR
Dyma ail gwestiwn MAWR y Cyngor Ysgol. Cymerwch funud bach i glicio ar yr atodiad isod ac ateb y cwestiwn. Gwerthfawrogwn eich barn.

Ymateb y Plant

yamteb y plant
yamteb y plant
yamteb y plant
yamteb y plant
yamteb y plant

 

Ymateb y Rhieni

  • Ffrwythau ar gael bob amser chwarae
  • Mynd o gwmpas i weld os ydyn nhw'n bwyta'n iach. Os ydyn nhw rhoi ticed ffrwythau iddyn nhw
  • Plant i gael cyfle i yfed dwr yn amlach

Sut Ydyn Ni'n Mynd I Wella?

Sut Ydyn Ni'n Mynd I Wella?

3ydd gwestiwn MAWR
Mae diffyg adnoddau wedi codi unwaith eto yn ein trafodaethau fel Cyngor Ysgol. Beth ydych chi'n deimlo? Rhanwch eich barnau os gwelwch yn dda.

Ymateb y Plant
Gwybodaeth yma'n fuan ...

Ymateb y Rhieni
3ydd cwestiwn MAWR Cyngor Ysgol - Cliciwch yma i ymateb

Sut Ydyn Ni'n Mynd I Wella?
Gwybodaeth yma'n fuan ...

 

 

 

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith