ADY - Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gwefan ADY a Chynhwysiad Gwynedd ac Ynys Môn

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad bellach wedi datblygu Gwefan i rieni a theuluoedd. Dilynwch y linc https://adyach.cymru

CAMHS (Child and adolescent mental health sevices)

Tra bod croeso i chi ddod i drafod unrhyw bryderon am anghenion eich plentyn gyda ni yma yn yr ysgol, mae'n bwysig hefyd eich bod yn ymwybodol o rifau cyswllt asiantaethau cefnogol. Mae modd cysylltu gyda pwynt mynediad unigol CAHMS ar y rhif yma - 03000 850037


 

 

 

 

Datganiad Preifatrwydd
Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith