Ysgol Iach

Mae cynllun ‘Ysgolion Iach’ Gwynedd yn cael ei reoli mewn partneriaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles eu disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

Rydan ni wedi llwyddo i dderbyn CAM 1, CAM 2 a CHAM 3 gyda'r Cynllun Ysgol Iach Gwynedd. Rydym nawr yn gweithio tuag at CAM 4.

Byddwn yn canolbwyntio ar-
● Yr Amgylchedd
● Bwyd a Ffitrwydd

Pecyn Bwyd

Rydym yn ceisio darparu amgylchedd bwyta croesawgar, a allwch chi geisio annog eich plant i ddod a bocsys bwyd iach hefyd. Ceisiwch gynnwys bwydydd lliwgar fel ciwcymbr, tomato, pupr coch a ffrwythau yn y pecynnau bwyd. Gallwch fod mor greadigol ac yr hoffwch. Yn Cyfnod Allweddol 2 annogir y plant i ddod â photel o ddŵr i'r ysgol yn ddyddiol.

Dyma rhai syniadau:

Bwydlen Cinio Ysgol

Mae ein bwydlen ginio ysgol hefyd yn un iach ac fe geir y dewis o salad, ffrwythau a llysiau yn ddyddiol.

bwydlen ysgol

Cynllun Gwên

cynllun gwenMae’r Cynllun Gwen yn digwydd yn Cyfnod Sylfaen ac rydym yn annog y plant i gyd i ofalu am ein dannedd.

Gyda chefnogaeth cyson y plant, staff a rhieni, gallwn sicrhau bod y plant yn arddangos agweddau positif tuag at fywyd iachus. Wedi'r cyfan – rydym i gyd yn anelu at un peth angenrheidiol - i fagu plant iach, ffit ac hapus ar gyfer y dyfodol!


 

 

 

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith