Llywodraethwyr

Mr Owain Lemin Roberts Pennaeth
Mrs Manon Gwynedd Athrawon
Cheryl Whitehead Staff Ategol
Cynghorydd Tecwyn Thomas Awdurdod Addysg Lleol Gwynedd (Cadeirydd)
Cynghorydd Tudor Owen Awdurdod Addysg Lleol Gwynedd
Cynghorydd Cemlyn Williams

Awdurdod Addysg Lleol Gwynedd

Miss Dawn Jones Cymunedol
Sedd Wag Cymunedol (Cyngor Tref)
Mrs Elizabeth Daniel Sylfaenol
Parchedig Donaldson Sylfaenol
Sedd Wag Sylfaenol
Mrs Elin Denham Rhiant
Tanya Lewis Rhiant
Sophie Pritchard Rhiant
Mrs Fiona Marie Davies Rhiant
Eleri Ann Jones Clerc
   
   

Dogfennau Pwysig / Mewngofnodi Diogel - cliciwch yma

 

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith