Llywodraethwyr

Mr Owain Lemin Roberts Pennaeth
Mr Dylan Wyn Evans Athrawon
Cheryl Whitehead Staff Ategol
Cynghorydd Cemlyn Williams Awdurdod Addysg Lleol
Sedd Wag Awdurdod Addysg Lleol
Sedd Wag Awdurdod Addysg Lleol
Cynghorydd Stuart Sage Cymunedol (Cyngor Tref)
Miss Dawn Jones Cymunedol
Mr Roger Donaldson Eglwys (Sylfaenol)
Elizabeth Daniel Eglwys (Sylfaenol)
Sedd Wag Eglwys (Sylfaenol)
Tanya Lewis Rhiant (Cadeirydd)
Dona Roberts Rhiant
Fiona Davies Rhiant
Sedd Wag Rhiant
Eleri Ann Jones Clerc

Dogfennau Pwysig / Mewngofnodi Diogel - cliciwch yma

 

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith