Question of the Month

QUESTION OF THE MONTH
Here is the first 'question of the month' from our school council. Can you please spare a couple of minutes to click on the link below and answer the question - How can we improve the health and fitness of our staff and pupils at Ysgol Maesincla? We appreciate your opinion. Thank you.

Response Form - click here

Parents' Response

Children's Response

yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant

Welsh only available ...

Yn dilyn yr ymateb gwych i gwestiwn y Mis, Mis Ebrill, mae'r cyngor ysgol wedi penderfynu dilyn y camau canlynol i wella ffitrwydd staff a disgyblion Ysgol Maesincla.

*ymgyrch i hybu bocsys bwyd iach.
*cerdded milltir o amgylch yr ysgol
- Bl 4-6 - yn ddyddiol...
- Bl 3 - tair gwaith yr wythnos
- Cyfnod Sylfaen - un milltir yr wythnos

Llais y Cyngor Ysgol

 

 

 

Website by Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith