Cwestiwn y Mis

CWESTIWN Y MIS
Dyma gwestiwn y mis cyntaf y cyngor ysgol. Os gwelwch yn dda cymerwch ddau funud i glicio ar yr atodiad isod ac ateb y cwestiwn - Sut allwn ni wella ffitrwydd ac iechyd staff a plant Ysgol Maesincla? Gwerthfawrogwn eich barn, Diolch.

Ffurflen Ymateb - cliciwch yma

Ymateb y Rhieni

Ymateb y Plant

yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant yamteb y plant

Yn dilyn yr ymateb gwych i gwestiwn y Mis, Mis Ebrill, mae'r cyngor ysgol wedi penderfynu dilyn y camau canlynol i wella ffitrwydd staff a disgyblion Ysgol Maesincla.

*ymgyrch i hybu bocsys bwyd iach.
*cerdded milltir o amgylch yr ysgol
- Bl 4-6 - yn ddyddiol...
- Bl 3 - tair gwaith yr wythnos
- Cyfnod Sylfaen - un milltir yr wythnos

Llais y Cyngor Ysgol

 

 

 

 

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith