Newyddion

Gem Ddigidol Newydd yng Nghastell Caernarfon
Cliciwch yma am fwy o fanylion

Trip i'r Hwylfan
Cliciwch yma am fwy o fanylion

- cliciwch yma am y newyddion diweddaraf i gyd


Calendr

Purple Mash

Croeso i Ysgol Gynradd Maesincla

CWESTIWN Y MIS - MAI 2017

Neges gan y Cyngor Ysgol

Hoffem ni fel aelodau'r Cyngor gymryd y cyfle hwn i'ch gwahodd i'n hysgol.

Hoffem eich tywys ar daith o amgylch gwefan yr ysgol.

Byddem wrth ein boddau petaech yn dod i weld ein hamgylchedd ni o ddysgu, rhannu a gofalu.

siarter iaith eco schools bronze silver award

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith