Newyddion

Elusen Cancer Macmillan- Dydd Gwener, Medi 30ain, cynhalwyd cystadleuaeth fawreddog pobi Ysgol Maesincla I gasglu arian tuag at Elusen Cancer Macmillan...mwy

Gwersi Mandarin- Mae disgyblion blynyddoedd 4 a 5 yn cael cyfle i ddysgu am draddodiadau Tsieiniaidd ac hefyd yn dysgu iaith Mandarin o dan arweiniad tiwtoriaid arbenigol o Tsieina... mwy

- cliciwch yma am y newyddion diweddaraf i gyd


Calendr

Purple Mash

Croeso i Ysgol Gynradd Maesincla

 

Neges gan y Cyngor Ysgol

Hoffem ni fel aelodau'r Cyngor gymryd y cyfle hwn i'ch gwahodd i'n hysgol.

Hoffem eich tywys ar daith o amgylch gwefan yr ysgol.

Byddem wrth ein boddau petaech yn dod i weld ein hamgylchedd ni o ddysgu, rhannu a gofalu.

siarter iaith eco schools bronze silver award

Gwefan gan Delwedd

Plant Wal Fideo Albwm Plant ar Waith